Szkolenia nauczycieli

Szkolenia nauczycieli

Szkolenia nauczycieli

Opieka nad uczniem z cukrzycą może wydawać się trudna i wymagająca, szczególnie jeśli w przedszkolu lub szkole nie było dotychczas małego diabetyka. Rozumiemy to i chcemy pomóc nauczycielom przygotować się do pracy z dzieckiem z cukrzycą.
Przez ponad 10 lat przeprowadziliśmy niemal 3000 SZKOLEŃ dla pracowników przedszkoli i szkół z zakresu opieki nad uczniami z cukrzycą, przygotowaliśmy także poradniki i materiały edukacyjne.
Przedszkola i szkoły, które dobrze opiekują się uczniami z cukrzycą umieszczamy na MAPIE PRZYJAZNYCH PLACÓWEK.
Nauczyciele, którzy ze szczególną empatią angażują się w pomoc diabetykom otrzymują od nas tytuł NAUCZYCIELA Z WIELKIM SERCEM oraz upominki.
Więcej informacji o naszych działaniach w tym zakresie znaleźć można na stronie www.przyjaznediabetykom.pl

Skip to content