Rzecznictwo i pomoc

Rzecznictwo i pomoc

Rzecznictwo i pomoc

Rzecznictwo

Reprezentujemy diabetyków podczas spotykań Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, w Ministerstwie Zdrowia i wszędzie tam, gdzie głos organizacji pacjentów może pomóc w zapewnieniu prawidłowego leczenia i opieki zdrowotnej.
Jesteśmy członkiem Sieci dla Zdrowia, inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, która ma na celu wzmacnianie głosu organizacji pacjentów w społeczeństwie, integrację środowiska oraz wymianę informacji o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej.

Jesteśmy członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Do zadań Rady należy przede wszystkim:

• określanie obszarów zagrożeń w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia,
• wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych przez Rzecznika Praw Pacjenta, w tym w zakresie projektów aktów prawnych,
• wsparcie Rzecznika Praw Pacjenta w podejmowanych działaniach związanych z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta.

Prezes Federacji Monika Zamarlik jest członkiem Rady Programowej Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów, ogólnopolskiej inicjatywy, której celem jest edukacja, wymiana doświadczeń i wsparcie organizacji pacjentów w realizacji swoich celów oraz zwiększenia udziału w budowaniu systemu ochrony zdrowia. Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.
Dr Monika Zamarlik jest także członkiem Rady Programowej Programu Cities Changing Diabetes (CCD), którego celem jest zatrzymanie epidemicznego wzrostu zachorowań na cukrzycę – jedną z najdynamiczniej postępujących chorób cywilizacyjnych. Inicjatorami tego międzynarodowego projektu, rozwijającego się od 2014 r., są: Steno Diabetes Center Copenhagen, University College London oraz firma Novo Nordisk. Program objął już ponad 130 milionów osób w 41 miastach świata, takich jak: Meksyk, Szanghaj, Kopenhaga, Rzym, Houston, Johannesburg, Buenos Aires. W Polsce projekt CCD realizowany jest w Warszawie i Krakowie

W sprawach ważnych dla diabetyków inicjujemy petycje, z których jedną z ostatnich jest zakończona sukcesem dzięki wysiłkom całego środowiska, petycja o rozszerzenie refundacji systemów CGM dla szerokiej grupy pacjentów. Złożyliśmy także liczne prośby dotyczące refundacji pomp insulinowych dla grupy 26 plus. Obecnie procedujemy petycję dotyczącą podania glukagonu w placówkach oświatowych.

Pomoc

Wspieramy diabetyków i ich rodziny w różnych trudnych sytuacjach, które spotykają osoby z cukrzycą. Pomagamy w przygotowaniu odwołań od niekorzystnych orzeczeń związanych z niepełnosprawnością, działamy jako mediatorzy w środowisku szkolnym i w pracy.
• doradzamy
• edukujemy
• zapewniamy pomoc psychologiczną
• zapewniamy porady dietetyka

Skip to content