Kursy Edukatorów Diabetologicznych

Kursy Edukatorów Diabetologicznych

Kursy Edukatorów Diabetologicznych

Odpowiadając na potrzeby środowiska, od wielu lat prowadzimy kursy Edukatorów Diabetologicznych. Patronem merytorycznym kursów jest Sekcja Pediatryczna Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne kończy się  egzaminem, a uzyskany certyfikat jest ważny przez trzy lata. Po tym okresie konieczne jest jego odnowienie.

Dotychczas wykładowcami na naszych kursach byli m.in.: Prof. dr hab. Agnieszka Szadkowska -kierownik merytoryczny kursu, Prof. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot, Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec, Prof. dr hab. Anna Noczyńska, Prof. dr hab. Agnieszka Szypowska, Dr hab. Joanna Nazim, Prof. dr hab. Maciej Małecki, Prof. dr hab. Tomasz Klupa, Dr hab. Bartłomiej Matejko, Prof. dr hab. Katarzyna Cyganek, dr Katarzyna Gajewska, dr Katarzyna Cyranka, dr Beata Sińska, dr Monika Zamarlik, mgr Ewa Poniedziałek, lek. Elżbieta Dębska, mgr Ewa Borowiak-Zielińska, mgr Teresa Benbenek-Klupa, mgr Agnieszka Gawęcka, mgr Edyta Wojtczak oraz inni.

Nasi edukatorzy prowadzą szkolenia w placówkach oświatowych, do których uczęszczają uczniowie z cukrzycą, biorą udział w akcjach prewencji cukrzycy typu 2, propagują wiedzę o cukrzycy w społeczeństwie

Skip to content