Publikacje i badania

Publikacje i badania

Publikacje i badania

Federacja aktywnie włącza się w prace badawcze dotyczące społecznych aspektów życia z cukrzycą, opieki psychologicznej, dostępu do nowoczesnych technologii i właściwego leczenia. Polecamy lekturę publikacji i raportów, w opracowaniu których mamy swój wkład merytoryczny. Współautorką publikacji jest dr Monika Zamarlik, prezes Federacji.

Raporty

„Szkoła, gmina, system – partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy”.

Raport przygotowany został w ramach Programu Cities Changing Diabetes www.citieschangingdiabetes.com.

Dedykowany jest zdrowiu polskich uczniów i nauczycieli w kontekście zapadalności na otyłość i  cukrzycę typu 2. Raport prezentuje aspekty kliniczne i społeczne cukrzycy, zawiera przegląd badań wtórnych zdrowia  i stylu życia polskich uczniów i nauczycieli, w sposób syntetyczny przedstawia historię edukacji zdrowotnej w polskich szkołach. Kluczową część raportu stanowi prezentacja wyników badań ankietowych, zrealizowanych w populacji nauczycieli podstawowych szkół samorządowych Krakowa i Warszawy. Celem badania, w którym udział wzięło ponad 4200 nauczycieli, było uzyskanie informacji o poziomie wiedzy na temat cukrzycy, zbadanie doświadczenia własnego nauczycieli w kontakcie  z uczniami chorymi na cukrzycę typu 1 oraz poznanie subiektywnej samooceny masy ciała i stylu życia nauczycieli.

Rozwój terapii w diabetologii. Innowacje. Potrzeby pacjentów. Rozwiązania systemowe. Report: Development of therapy in diabetology. Innovations. Patients’ needs. System solutions”.

Autorzy raportu, wśród których znajdują się czołowi polscy klinicyści, eksperci systemu ochrony zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pacjentów i edukatorzy, opisują wszystkie najważniejsze obszary związane z opieką nad chorymi na cukrzycę, w tym diagnostykę, leczenie, edukację, opiekę koordynowaną, a także organizację systemu wykrywania i leczenia cukrzycy.

Publikacje Naukowe

okładka art 1

Providing care for children with type 1 diabetes in kindergartens and schools.

https://doi.org/10.5114/pedm.2020.98998

The degree of fathers’ involvement in taking care of children with diabetes and its implications in family functioning in the assessment of diabetic children’s mothers.                   

https://doi.org/10.5114/pedm.2019.85815

 

okładka artykuł 2

Assessment of Selected Aspects of the Quality of Life of Children with Type 1 Diabetes Mellitus in Poland.

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/2107

Lisdexamphetamine versus methylphenidate for paediatric patients with attention-deficit hyperactivity disorder and type 1 diabetes (LAMAinDiab): protocol for a multicentre, randomised cross-over clinical trial in an outpatient telemedicine-supported setting

www.bmjopen.bmj.com/content/13/12/e078112.full

 

Skip to content