Projekty

Projekty

Projekty

Chcieć znaczy móc – projekt z Programu Aktywni Obywatele.

Od 01.01.2022 realizujemy projekt Chcieć znaczy móc! z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. W ramach projektu zaplanowano m. in. dwa kursy edukatorów (edycja 2022 i edycja 2023), opracowanie i wydruk poradników dla nauczycieli dzieci z cukrzycą, opracowanie stron internetowych Federacji, zakup sprzętu tenisowego na zajęcia sportowe.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, dumni i wdzięczni, że spośród setek projektów zgłoszonych w konkursie, właśnie nasz został wybrany do realizacji.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Stocznia oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich www.aktywniobywatele.org.pl

Nowoczesne technologie dla seniorów-diabetyków 

Od wielu  lat naszymi podopiecznymi są seniorzy. Dzięki dotacji z budżetu państwa, z Programu Aktywni Plus, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, osoby 60+ z Krakowa i okolic mają możliwość zapoznać się z nowoczesnymi technologiami, które wykorzystać można dla zarządzania cukrzycą i poprawy zdrowia. Mini kursy dotyczące wykorzystania komputerów i smartfonów w tym zakresie, porady edukatorów to główne aktywności projektu. Dobra forma to także (a może przede wszystkim) dobra kondycja psychiczna, stąd w ramach tego holistycznego podejścia do zdrowia, w projekcie znalazły się też spotkania z psychologiem i wyjścia do instytucji kultury.

Szkoły i przedszkola przyjazne diabetykom

Dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizujemy szkolenia dla kadry przedszkoli i szkół w całej Polsce z zakresu prawidłowej opieki nad uczniami z cukrzycą.

Szkolenia są dla placówek bezpłatne.
Zamówienia szkolenia dokonuje przedstawiciel placówki (dyrektor, nauczyciel, pedagog)
e-mail: szkolenia@diabetycy.eu

Zgłoszenie powinno zawierać:
⦿ Nazwę i adres placówki oświatowej
⦿ Liczbę dzieci z cukrzycą i ich wiek
⦿ Telefon/adres e-mail do osoby kontaktowej z placówki

WAŻNE!
Szkolenia zawsze staramy się dopasować do potrzeb nauczycieli konkretnego dziecka/dzieci, bo rozumiemy, że każda cukrzyca jest inna i każde dziecko potrzebuje innego rodzaju wsparcia i pomocy.
Szkolenia prowadzą certyfikowani edukatorzy diabetologiczni.
Zachęcamy – za zgodą placówki – do obecności na szkoleniach rodziców, bo to oni najlepiej znają swoje pociechy.

Skip to content