Powikłania cukrzycy

Powikłania cukrzycy

Powikłania cukrzycy

Istotnym problemem medycznym, tak z perspektywy pacjenta jak i lekarza są powikłania cukrzycy. Przewlekłe (późne) powikłania cukrzycy stanowią poważny problem, a ich skuteczne leczenie jest wyzwaniem dla diabetologów, nefrologów, neurologów, kardiologów i okulistów na całym świecie Niestety, wystąpienie jednego z powikłań przyspiesza postęp innego powikłania, np. nefropatia przyspiesza wystąpienie, a także progresję retinopatii i jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału mięśnia sercowego. Powikłania ostre występują nagle i stanowią realne zagrożenie życia pacjentów. Często lęk przed nimi prowadzi do złego wyrównania metabolicznego i utrzymywania przez nich podwyższonego poziomu glikemii. Prewencją jednych i drugich jest właściwe wyrównanie metaboliczne i dobrze prowadzona samokontrola.

Przewlekłe powikłania cukrzycy

Źle leczona cukrzyca może powodować wystąpienie wielu niebezpiecznych powikłań, związanych z uszkodzeniem licznych narządów, a także skróceniem długości życia. Powikłania późne cukrzycy, będące następstwem hiperglikemii, rozwijają się latami i w początkowym okresie nie dają objawów. Mogą przez to być lekceważone przez pacjenta, a nawet nie leczone. Dzieli się je na:

Powikłania mikronaczyniowe:

− nefropatia (cukrzycowa choroba nerek)

− retinopatia

− neuropatia

Powikłania makronaczyniowe:

− udar mózgu

− zawał mięśnia sercowego

− choroba miażdżycowa tętnic obwodowych

Ostre powikłania cukrzycy

Coraz lepsze rozpoznawanie i leczenie ostrych powikłania cukrzycy nie wyeliminowało ich występowania i nadal stanowią one istotny problem kliniczny, nierozpoznane na czas mogą być realną przyczyną zagrożenia zdrowia i życia. Wśród ostrych powikłań cukrzycy wyróżniamy:

− hipoglikemię

− kwasicę ketonową

− nieketonową hiperglikemię hiperosmolarna

− kwasicę mleczanową.

Skip to content