Już po raz osiemnasty Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zorganizował spotkanie pacjentów z fundacji i stowarzyszeń z całej Polski.
Federacja zawsze reprezentuje diabetyków na tym ważnym, corocznym wydarzeniu.
Tegoroczne Forum to spotkania z Panią Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną, Wiceministrami Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta, wiele ważnych tematów, dyskusje o tym jak najlepiej zorganizować opiekę zdrowotną. Istotnym zagadnieniem poruszanym na konferencji była też edukacja zdrowotna.
Z radością informujemy, że zaprzyjaźniona z nami Fundacja Diabeciaki otrzymała nagrodę Dla Zdrowia i Pacjenta w kategorii profilaktyka. Serdeczne gratulacje!
Mamy zaszczyt być głównym laureatem Nagrody Św. Kamila więc wiemy, jak motywuje to do jeszcze intensywniejszej pracy.

Skip to content