Od lat apelowaliśmy by w szkołach znalazł się przedmiot edukacja zdrowotna. Liczne akcje, petycje na ten temat nie przynosiły rezultatu. I w końcu się udało. Od 1 września  2025 edukacja zdrowotna pojawi się w szkołach. Przedmiot ten zastąpi  wychowanie do życia w rodzinie. W ramach zajęć młodzież będzie się uczyć m.in. o ochronie zdrowia psychicznego, odżywianiu i edukacji seksualnej. W dniu 03.07.2024 w Ministerstwie Edukacji zorganizowano  spotkanie, którego celem stało się  przedstawienie wstępnych założeń  podstawy programowej nowego przedmiotu, koncepcji i przewidywanych obszarów treści nauczania edukacji zdrowotnej.  O wadze tematu świadczy obecność Minister Barbary Nowackiej, Minister Izabeli Leszczyny, przedstawiciela Ministra Sportu.

Na czele zespołu sto Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski,  a w jego  skład weszli także: Antonina Kopyt – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, ks. Arkadiusz Nowak – prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, w szczególności zasłużony we wspieraniu i uświadamianiu na temat wirusa HIV, dr. hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – konsultant krajowa ds. medycyny rodzinnej, dr n. med. Aleksandra Lewandowska – konsultant krajowa ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk oraz dr hab. prof. AWFiS Anna Szumilewicz, a także dr Monika Staszkiewicz – ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych.

Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone  liczne uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, WHO, Instytut Matki i Dziecka. Nie zabrakło także Federacji, Prezes naszej organizacji, dr Monika Zamarlik, zwróciła  uwagę na kilka ważnych aspektów, które powinien uwzględniać wprowadzany przedmiot. Wśród nich, poza oczywistą profilaktyką chorób cywilizacyjnych, niezwykle istotne jest budowanie wspierającego, empatycznego otoczenia osób z niepełnosprawnościami. To właśnie w szkole, podczas edukacji zdrowotnej, zasadne będzie zwrócenie uwagi na ten ważny aspekt.

Skip to content